سفر نظربایف به کوبا

نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان طی سفری رسمی به کوبا رفت. وی در چهارچوب این سفر با رائول کاسترو، رئیس شورای دولتی و رئیس شورای وزیران کوبا دیدار و گفتگو کرد.

نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان طی سفری رسمی به کوبا رفت. وی در چهارچوب این سفر با رائول کاسترو، رئیس شورای دولتی و رئیس شورای وزیران کوبا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش دفتر مطبوعات رئیس جمهور قزاقستان، هر دو طرف تحکیم روابط دوجانبه و گسترش همکاری­های تجاری و اقتصادی، همکاری در بخش­های معارف و فرهنگ، ورزش و کشاورزی را بررسی کرده‌اند.

نظربایف و رائول کاسترو دربارۀ همکاری در بخش­های بهداشت، داروسازی و بیوتکنولوژی صحبت کرده‌اند. آنها اظهار داشتند که کارشناسان دوطرف را به کشورهای یکدیگر دعوت می‌کنند.

general.images