اظهارات ضد ایرانی شورای علمای تاجیکستان: ما زیاران چشم یاری داشتیم

شورای علما: اینجا سوالی پیش می آید، که ایران در ناآرام کردن و به خاک و خون کشیده شدن چند کشور جنگ زده مثل افغانستان، عراق، سوریه و یمن دست دارد، از این چه فایده ای دیده است، که باز میخواهد توسط چند نفر اغواگر همزبان خود، کشور آباد تاجیکستان را ناآرام کند. ما یقیناً میدانیم که اگر ایران اندکی سود و منفعت ببیند، در ناآرام کردن هر منطقه ای نقش بازی میکند و سپس کاررا به دست دشمنان اسلام و مسلمین واگذار خواهد کرد.

تحلیلی بر نمایشی بودن تظاهرات نزد سفارت ایران در دوشنبه

در پی تجمع اعتراضی اخیر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه، فعال رسانه ای تاجیک در تحلیلی این تظاهرات را نمایشی و دولتی خواند.

تعطیلی 163 كارخانه صنعتی در تاجیکستان نشانه د‌یگری بر بی‌کفایتی رژیم رحمان

163 كارخانه صنعتی تاجیکستان در سه‌ماهه اول سال جاری فعالیت نکردند. این اطلاعات در قرار حکومت تاجیکستان آمده است.

روسیه در جستجوی 28 تاجیک، به اتهام عضویت در داعش

روسیه از طریق پلیس بین‌الملل 28 شهروند تاجیکستان، از جمله ابوشهید تورسون‌اف را، با اتهام تبلیغ عقیده‌های افراطی، تحت تعقیب قرار داده‌ است.

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خطاب به مقامات: به جای تبلیغ جنگ مذهبی، مطالبات سازمان ملل را اجرا کنید.

ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مقامات کشور طلب می کند که به جای وارد کردن اتهامات بی پایه و بی اساس و افکندن تخم نفاق و تبلیغ جنگ مذهبی، مطالبات سازمان های بین المللی از جمله گروه کار سازمان ملل متحد را در باره فورا آزاد نمودن محمد علی حیت و دیگر زندانیان سیاسی در دوام 6 ماه معین شده اجرا نماید.

سیاسی

  • اظهارات ضد ایرانی شورای علمای تاجیکستان: ما زیاران چشم یاری داشتیم

    شورای علما: اینجا سوالی پیش می آید، که ایران در ناآرام کردن و به خاک و خون کشیده شدن چند کشور جنگ زده مثل افغانستان، عراق، سوریه و یمن دست دارد، از این چه فایده ای دیده است، که باز میخواهد توسط چند نفر اغواگر همزبان خود، کشور آباد تاجیکستان را ناآرام کند. ما یقیناً میدانیم که اگر ایران اندکی سود و منفعت ببیند، در ناآرام کردن هر منطقه ای نقش بازی میکند و سپس کاررا به دست دشمنان اسلام و مسلمین واگذار خواهد کرد.

نظامی امنیتی

  • اظهارات ضد ایرانی شورای علمای تاجیکستان: ما زیاران چشم یاری داشتیم

    شورای علما: اینجا سوالی پیش می آید، که ایران در ناآرام کردن و به خاک و خون کشیده شدن چند کشور جنگ زده مثل افغانستان، عراق، سوریه و یمن دست دارد، از این چه فایده ای دیده است، که باز میخواهد توسط چند نفر اغواگر همزبان خود، کشور آباد تاجیکستان را ناآرام کند. ما یقیناً میدانیم که اگر ایران اندکی سود و منفعت ببیند، در ناآرام کردن هر منطقه ای نقش بازی میکند و سپس کاررا به دست دشمنان اسلام و مسلمین واگذار خواهد کرد.

تصاویر خبری

کلیپ های خبری